Eines CMS

Un sistema de gestió de continguts (conegut per l'acrònim CMS de l'anglès Content Management System) és un programari de gestió de continguts, que permet elaborar-los, publicar-los i actualitzar-los.[1] S'utilitza especialment per a gestionar pàgines web, ja siguin blogs o d'ús general.

Els gestors de continguts són sistemes per mantenir i actualitzar webs de manera fàcil. Normalment funcionen a través del mateix web, i a vegades a través d'aplicacions específiques. Els sistemes de gestió de continguts que s'han estès més són els que utilitzen llicències de programari lliure, com per exemples Wordpress o Joomla.

Wordpress

WordPress és un sistema de gestió de continguts (CMS) de codi obert per a la publicació de blogs i webs a Internet.

Els sistemes per a la publicació de blogs a la xarxa estan formats per fitxers de tipus PHP i scripts, de manera que utilitzen una base de dades per tal d'autentificar l'usuari i poder emmagatzemar totes les entrades i els arxius mensuals del blog, així com els comentaris. A Wordpress se li poden afegir funcionalitats per mitjà de connectors, i també és possible canviar l'aparença visual per mitjà de temes predefinits. A més, l'usuari pot modificar al seu gust el codi XHTML, HTML i CSS de les seues pàgines mitjançant l'editor WYSIWYG que inclou.

Joomla

El Joomla! és un sistema de gestió de continguts lliure i codi obert per publicar continguts al World Wide Web i a intranets i alhora és un framework de desenvolupament d'aplicacions web de tipus Model-Vista-Controlador (MVC). Aquest sistema inclou funcions com la memòria cau de pàgines per millorar el rendiment, sindicació RSS, versions imprimibles o en pdf de les pàgines, flaixos de notícies, blogs, enquestes d'opinió, cerca en el web, i internacionalització de l'idioma. És escrit en llenguatge de programació PHP i utilitza el sistema de bases de dades MySQL o PostgreSQL (des de la versió 3.0) per a emmagatzemar la informació.[2][3] Publicat sota els termes de la GPL de GNU, el Joomla és programari lliure.

Per tal de gestionar el contingut el CMS utilitzen una base de dades per organitzar informació com el text, els autors, comentaris i l'estructura de la web entre d'altres.[2]

Els CMS més coneguts són programats amb llenguatges interpretats tals com PHP, Perl, Ruby i Java pel que fa a programari lliure, i amb ASP, pel que fa al privatiu.

 

Gràcies a llicències com la GNU GPL, el codi font és públic i qualsevol és lliure de modificar-lo, copiar-lo o distribuir-lo. En conseqüència, qualsevol programador té accés al codi i pot col·laborar lliurement en tots aquests projectes, fent possible el seu desenvolupament i extensió.