Currículum Vitae de Mauri Ruiz


 1. Dades personals
  • Nom complet: Mauri Ruiz Plaza
  • Data de naixament: 24-01-2000
  • Lloc de naixament: Palma de Mallorca

 2. Formació Academica
  • 2002-2006: Educació Infantil
  • 2006-2012: Educació Primaria
  • 2012-2016: Educació Secundaria

 3. Experiència Laboral
  • 2015: Programador informàtic en Google
  • 2016: Dissenyador gràfic en Blizzard San Francisco
  • 2017: Programador aplicacions web
firmachill de Mauri