Llista ordenada amb "i"

  1. Element 1
  2. Element 2
  3. Element 3

Llistes anidades sense ordenar

Llista ordenada invertida

  1. Element 30
  2. Element 31
  3. Element 32

Llista descriptiva

La informàtica
Definició de informàtica.

El HTML5
Definició del HTML5.